[1]
Deni Jaya Saputra 2022. SERTIFIKAT PENDIDIK SYARAT MUTLAK DALAM PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU. Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 1, 1 (Jul. 2022), 1-15.