[1]
Deni Jaya Saputra, “SERTIFIKAT PENDIDIK SYARAT MUTLAK DALAM PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU”, Al-Kifayah, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, Jul. 2022.