[1]
Siti Aisyah, “UPAYA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI METODE PEMBELAJARAN DISCOVERY TERBIMBING PADA SISWA KELAS V MIN 2 INDRAGIRI HULU”, Al-Kifayah, vol. 1, no. 1, pp. 94-102, Oct. 2022.