Deni Jaya Saputra. “SERTIFIKAT PENDIDIK SYARAT MUTLAK DALAM PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU”. Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, vol. 1, no. 1, July 2022, pp. 1-15, http://ejournal.stit-alkifayahriau.ac.id/index.php/alkifayah/article/view/121.